Internet of Things (IoT) Nesnelerin Interneti

Nesnelerin interneti: Makineler vs. Algılayıcılar

Nesnelerin interneti kavramı genel olarak geliştirilmiş makine-makine iletişimi olarak algılanmaktadır; bulut bilişim ve veri-toplama algılayıcıları altyapısı üzerine kurgulanmıştır. Mobil, sanal ve anlık bağlantılarla yürütülmektedir ve öngörülene göre sokak lambalarından evdeki buzdolabına kadar hayatımızdaki herşeyi "akıllı" hale getireceği iddia edilmektedir.

Tartışmanın büyük kısmı Makine-Makine (M2M) haberleşmesi üzerine odaklanmıştır; yani cihazların cihazlarla konuşması üzerine. Fakat cihaz veya makine bir araçtır, ve belirli bir görevi yerine getirmek için meydana getirilmiştir. Makinelerin daha akıllı hale getirilmesinden bahsederken, kastedilen şey M2M değildir. Bu noktada öne çıkan algılayıcılardır.

Algılayıcı bir makine değildir. Makinelerin yapacağı türden görevleri yoktur. Ölçer ve değerlendirir; kısacası veri toplar. Nesnelerin interneti kavramı algılayıcılarla makinelerin konuşması olarak düşünüldüğü durumda daha değerli bir hale gelmektedir. Fakat algılayıcılar tarafından toplanan bilgiler, onları gerçek zamanlı olarak işleyecek bir altyapı yoksa önemini yitirecektir.

Bulut temelli uygulamalar, günümüzde verinin gerçek zamanlı işlenmesi açısından kritik bir noktaya oturmaktadır. Bulut desteksiz nesnelerin interneti tüm bu sensörlerden gelen bilgilerin değerlendirilmesi açısından isteneni vermekten uzak kalacaktır.