Endüstri 4.0

Endüstri 4.0: Daha hızlı, daha akıllı ve daha işbirlikçi yöntemler

2011 Hannover Fuarındaki Endüstri platformu (http://www.plattform-i40.de/) tarafından orijinal baskısında ilk kullanıldığı haliyle

“ENDUSTRI 4.0 gömülü sistemlerden siber-fiziksel sistemlere doğru gerçekleşen teknolojik bir evrimdir.”

Tarih boyunca dört büyük endüstriyel devrim yaşanmıştır.

  • 1. Makinelerin su ve buhar gücüyle çalışır hale gelmesi
  • 2. Elektrikli makineler, üretim hattı mantığı
  • 3. Endüstriyel Otomasyon
  • 4. Siber-fiziksel Sistemlere geçiş

Endüstri 4.0 temel olarak Bilişim Teknolojileri ile Endüstriyi bir araya getirmeyi hedefliyor.Ana bileşenlerinden ilki Yeni Nesil Yazılım ve Donanım, yani bugünün klâsik donanımlarından farklı olarak düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar ve bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemlerinin kaynak ve bellek kullanımı açısından tutumlu olması hedefidir. İkinci ve belki de en önemli bileşen ise Cihaz Tabanlı İnternet (İng. İnternet of Things), yeryüzündeki tüm cihazların birbiriyle bilgi ve veri alışverişi için kullanıldığı, her türlü araç gerece entegre edilmiş, sensör ve işleticilerle donanmış, İnternet bağlantılı akıllı elektronik sistem bu sisteme kısaca Siber-Fiziksel Sistemler de diyebiliriz.Üretim sürecinde fabrikalardaki makinelerde siber-fiziksel sistemlerin kullanılması demek insanlardan neredeyse bağımsız olarak kendi kendilerini koordine ve optimize ederek üretim yapabilecek 'akıllı fabrikalar' demektir. Eğer Endüstri 4.0 stratejisi gerçekleşirse üretim süresi, maliyetler ve üretim için ihtiyaç duyulan enerji miktarı azalacak, üretim miktarı ve kalitesi artacak.