Elektronik Tasarım Projeleri

Elektronik Tasarım Projeleri: Gömülü Sistemler

Gömülü sistemin kesin bir tanımını yapmak çok kolay değildir. Etrafımıza baktığımızda her tarafımızın bir şekilde elektronik sistemler tarafından kuşatıldığını görebiliriz. Genel olarak genel amaçlı bilgisayarlar (ekran ve klavyesiyle birlikte) dışındaki tüm elektronik sistemler gömülü sistem olarak adlandırılmaktadır.

Sistem, bir veya daha fazla işin bir kural seti, plan veya program dahilinde organize edilerek çalıştırılmasıdır. Diğer bir deyişle, tüm birimlerin uygun plan ve programa göre biraraya gelerek çalıştırılmasıdır. Gömülü sistem kelimesi, bir uygulamaya özel veya daha büyük bir uygulamanın veya ürünün bir parçası olarak tasarlanmış olan bir donanımın üzerine o işi gerçekleyebilecek yazılımın gömülmesine karşılık gelmektedir.

Temel Karakteristikleri

  • a) Gömülü sistemler uygulamaya yöneliktir ve tekil fonksiyonludur; uygulama daha önceden bilinirdir, adımlar tekrarlı şekilde çalıştırılır.
  • b) Verimlilik gömülü sistemler için hayati önem taşımaktadır. Enerji, kod büyüklüğü, işleme süreleri, ağırlık & boyut ve maliyet optimize edilmelidir.
  • c) Gömülü sistemler tipik olarak gerçek zamanlı ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmıştır, gerçek zamanlı bir sistem içinde bulunduğu ortam dahilinde herhangi bir zaman diliminde bir cihaz veya operatör tarafından tetiklenir. Tüm tetiklemelere gerektiği kadar hızlı cevap vermek durumundadır. Geç kalan cevaplar (veya çoke erken gelen cevaplar) hatadır.
  • d) Gömülü sistemler sıklıkla içinde bulundukları ortamla algılayıcılar veya eyleyiciler vasıtasıyla etkileşirler, dolayısıyla interaktif sistemlerdir. Sürekli etkileşim için ihtiyaç duyulan şey, ortamın dayattığı etkileşim hızına ayak uydurabilmektir.
  • e) Arayüzleri yoktur. Varsa da çok kısıtlı olacaktır.